aqui
Back to the list

NISSAN

X-TRAIL 2.000c.c. Hybrid/Petrol

KES 3 200 000

NISSAN
Imagem da galeria
Imagem da galeria
Imagem da galeria
Imagem da galeria
Imagem da galeria
Imagem da galeria
NISSAN

NISSAN

X-TRAIL 2.000c.c. Hybrid/Petrol

KES 3 200 000

Fuel:

No. of seats:

Petrol

5

Cylinder capacity

Year:

2.000

2016

Share car

Equipments